On the way to PlanetProof

Bijvriendelijk telen

On the way to PlanetProof is de voortzetting van Milieukeur. Dit nieuwe PlanetProof-certificaat voor plantaardige producten is even duurzaam als de voorganger het Milieukeur-certificaat.

 

Afspraken met Greenpeace

On the way to PlanetProof komt voort uit afspraken die Greenpeace met supermarktketen Jumbo heeft gemaakt. Naast Jumbo, zullen ook Aldi, Lidl en leden van SuperUnie – zoals Coop, Plus en Spar – de nieuwe standaard gaan hanteren bij de inkoop van groente en fruit. Albert Heijn doet niet mee en heeft zelf met de stichting Natuur & Milieu vergelijkbare afspraken gemaakt.

Wie doet er mee?

Naast de grote supermarktketens en inkooporganisaties zullen telers van aardappelen, groente, fruit (AGF), bomen, bloembollen, vaste planten en siergewassen de standaard in de komende jaren op grote schaal gaan toepassen.
GroentenFruit Huis, de belangenorganisatie van Nederlandse handelsbedrijven en telersverenigingen in groenten en fruit, verwacht de komende jaren een forse groei van gecertificeerde telers voor dit keurmerk. Aangezien wij al voldeden aan de Milieukeur was het voor ons een kleine stap het On the way to PlanetProof-certificaat te behalen.

Keurmerk eisen

Het keurmerk On the way to PlanetProof bevat een groot aantal eisen, zowel op het gebied van gewasbescherming als op het gebied van energie, water, bemesting, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en verpakkingen. De standaard is tot stand gekomen na uitvoerige consultatie en met inbreng van een groot aantal betrokken partijen.

Volgens Hilde Stroot, campagneleider bij Greenpeace Nederland is On the way to PlanetProof een goede stap op weg naar het uitbannen van voor bijen schadelijke middelen. Nu nagenoeg alle supermarkten, en dus bijna alle telers en boeren, meedoen maken we een belangrijke grote stap de goede richting in om de bijensterfte aan te pakken.

On the way to PlanetProof heeft de ambitie om uiteindelijk planet proof te worden, en dat is ook nodig om de massale bijensterfte te stoppen. 

Op 1 januari 2019 is Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door PlanetProof.

Het PlanetProof programma is opgebouwd uit de volgende thema’s

Biodiversiteit en het landschap

nestgelegenheid torenvalk

nestgelegenheid voor de torenvalk

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels en bijen enzovoort

Schoon Water

 • Voorkomen van lozing of uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Waterbesparing door opslaan en hergebruiken

Vruchtbare bodem

 • Behoud vruchtbaarheid van de bodem en het organisch stofgehalte
 • Efficiënt gebruik van meststoffen

Klimaat en milieu

mechanische onkruidbestrijding

mechanische onkruidbestrijding

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgas-uitstoot door bodem-/bemestingsmaatregelen
  mechanische onkruidbestrijding
 • Gezonde gewassen, met respect voor de natuur
 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Schadelijke gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan
 • Beperking op de totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen

Boer en werknemers

  • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
  • Waardering voor duurzamer geteelde producten

PlanetProof is betrouwbaar

De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.
Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota’s en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria. Meer informatie over het On the way to PlanetProof-keurmerk vind je op de PlanetProof website.

Telefoonnummer