Verdonk Broccoli is GLOBAL G.A.P. gecertificeerd

Global G.A.P. is de wereldwijd erkende standaard voor de agrarische sector die de primaire producenten in staat stelt hun inspanningen op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit te certificeren. Het GLOBAL G.A.P. certificaat kent drie varianten, te weten GLOBAL G.A.P. bloemen en planten, GLOBAL G.A.P. groente en fruit en GLOBAL G.A.P. combinable crops. Deze certificaten zijn geschikt voor afnemers (supermarkten) van groente en fruit, bloemen en planten, akkerbouwproducten die de voedselveiligheidsaspecten in het productieproces willen borgen. 

Consumenten hechten steeds meer waarde aan voedselveiligheid en -kwaliteit en de maatschappelijke en ecologische gevolgen van onze voedselproductieprocessen. Duurzaamheid is het sleutelwoord geworden voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector.

Het Global G.A.P. certificatieschema bevat eisen ten aanzien van:

  • het aantoonbaar maken van juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
  • het aantoonbaar maken van juist omgaan met meststoffen;
  • het aantoonbaar maken van preventief onderhoud en schoonmaak;
  • bedrijfshygiëne;
  • het aantoonbaar maken van goede agrarische praktijk.

Controle en certificatie vindt jaarlijks plaats. 

Richtlijnen Global G.A.P.

De GAP-richtlijnen omvatten zowel verplichtingen als aanbevelingen. De basis is dat telers zich dienen te houden aan wettelijke eisen van hun land en dat onder andere bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden geregistreerd. Daarnaast moeten telers die telen voor de export voldoen aan de wettelijke residurestricties van de exportmarkten. De telers ontvangen hun GAP-goedkeuring door middel van onafhankelijke controle door een door Global goedgekeurde controle-organisatie.

GlobalGap is geen statisch systeem maar aan veranderingen onderhevig. Aangezien ook onze maatschappij en daardoor onze inzichten veranderen, veranderen ook de normen voor GlobalGap. Iedere twee jaar wordt er een nieuw protocol uitgegeven met daarin de vernieuwde normen.

Global GAP gecertificeerde producten
GlobalGap certificaat
Telefoonnummer